Dokumenty podróży służbowych 1921

1921

Do Przasnysza i do Wilna, do Warszawy i do Mogielnicy, do Lidy albo do Torunia – na przestrzeni roku 1921 major Piasecki odbył cały szereg podróży: na egzamin oficerski, do sądu wojskowego, w sprawach osobistych, a także „z rozkazu pana Ministra Wojny wezwany służbowo do Warszawy fonogramem”. Wystawiany każdorazowo przez dowództwo pułku dokument podróży stanowił ekwiwalent biletu wojskowego pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy, którego koszt ponosiło Ministerstwo Spraw Wojskowych. Dokument opiewał na podróż tam i z powrotem „koleją żelazną, kolejką polową, samochodem, podwodami i parowcami”. Zgodnie z literą dokumentu „wszystkie władze cywilne i wojskowe winne są w razie potrzeby okazywać pomoc i podróż ułatwić”, a na znak służby podróżnemu „nie zezwolono na chodzenie po cywilnemu”. Dokument podróżny należało ostemplować w kasie biletowej, a po powrocie zwrócić do dowództwa.

Podróż do Wilna, Lidy, Warszawy i Kraśnika 14-25 lutego

Dokument wystawiony przez pułkownika Stefana Strzemieńskiego dowódcę 2-ej Brygady Jazdy dla p.o. Dowódcy 4-ej Brygady Majora Zygmunta Piaseckiego, udającego się do Wilna, Lidy, Warszawy i Kraśnika w sprawie przeniesienia Brygady z Mołodeczna do Kraśnika. Podróż odbyła się pomiędzy 14 a 25 lutego 1921 roku a okaziciel tego dokumentu, jak czytamy w odręcznej adnotacji, „wolny jest od chorób zakaźnych i szczepiony przeciw cholerze”.

Podróż do Warszawy 10-14 czerwca

Podróż do Warszawy 1-5 lipca

Podróż do Rawicza 5-8 sierpnia

Podróż do Przasnysza 1-4 września

Podróż do Mogielnicy 9-13 września

Podróż do Warszawy do Sądu Wojskowego 14-15 września

Podróż do Torunia 15-18 września

Podróż do Warszawy na komisję egzaminacyjną 18-19 września