Krakowski Klub Jazdy Konnej w XX-leciu międzywojennym

1932-1939

Tradycje Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej sięgają aż w wiek XIX: w roku 1893 powstał tu Galicyjski Klub Jazdy Panów. Do tej tradycji nawiązał dowódca Krakowskiej Brygady Kawalerii, pułkownik Zygmunt Piasecki, który w roku 1932 założył Krakowski Klub Jazdy Konnej i został jego pierwszym prezesem. Publikowane poniżej dokumenty obrazują życie Klubu i problemy jakie przed nim stawały.

Zebranie organizacyjne KKJK 1932
List do Pana Prezydenta Stół. Król. Miasta Krakowa 20 XII 1933

Pokwitowanie od Jerzego Kossaka 30 VI 1935

Protokół nr 3/36 21 X 1936

Protokół nr 1/37 16 IV 1937

List Dowódcy Okręgu Korpusu Nr. V Gen. bryg. Narbuta-Łuczyńskiego 28 IV 1937
Protokół nr 1/38 2 IV 1938

Protokół nr 1/38 12 IV 1938

Protokół nr 2/39 4 V 1939

Zwołanie zgromadzenia z dnia 17 V 1939

Protokół nr 4/39 30 V 1939