Goście z Cycowa

23 listopada 2019

23 listopada 2019 odwiedzili nas niecodzienni goście: mieszkańcy Cycowa, niewielkiej wsi z Lubelszczyzny. To właśnie pod Cycowem –  w czasie wojny polsko-bolszewickiej – 16 sierpnia 1920 rozegrała się bitwa, która rozsławiła imię Cycowa w całym kraju.  O  jej wyniku przesądziła brawurowa szarża 1 szwadronu 7 pułku ułanów. Dowódca, Major Piasecki , zasłużył wówczas na Virtuti Militari, a jego pułk otrzymał to odznaczenie na sztandar.

Dekoracji dokonał 23 marca 2021 roku sam Marszałek Piłsudski – i odtąd, zawsze w rocznicę tej uroczystości, „siódmacy” obchodzić będą swoje Święto Pułkowe.

Marszałek Polski Józef Piłsudski dekoruje krzyżem „virtuti militari“ dowódcę pułku majora Piaseckiego i oficerów w dniu 23 marca 1921 roku. Oficerowie, podoficerowie i ułani pułku otrzymali 85 orderów „virtuti militari” i 745 krzyżów walecznych. Dowódca pułku w roku 1920 major Z. Piasecki otrzymał order „virtuti militari“ klasy V, IV i III.

Najważniejsze miejsce w dziejach Cycowa zajmuje bitwa kawaleryjska z 1920 roku, w której 7 Pułk Ułanów Lubelskich pod dowództwem mjr. Zygmunta Piaseckiego rozgromił przeważające siły bolszewickie. Pamięć o tym wydarzeniu jest wciąż żywa wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły — napisała Pani Marta Galińska w imieniu grona pedagogicznego Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.

Przygotowując się do jubileuszu 100-lecia bitwy, która jest wymieniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie wśród najważniejszych zwycięstw oręża polskiego – grupa nauczycieli i miłośników historii odwiedziła Ryczów, by zapoznać się bliżej z postacią cycowskiego dowódcy.

Po Izbie Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego oprowadził gości Maciej Miezian, autor wydanego właśnie przewodnika, który goście otrzymali na pamiątkę wizyty w ryczowskim pałacu.

Następnie, w pobliskim Domu Ludowym, odbył się poczęstunek przygotowany przez koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa, a także pokaz filmu dokumentalnego o Bitwie Warszawskiej p.t. „Cud nad Wisłą” zmontowanego z materiałów archiwalnych przez Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego (2008 WF „Czołówka”). Gościem specjalnym spotkania był rotmistrz Kawalerii Ochotniczej Jakub Czekaj, który wygłosił pogadankę na temat postaci Generała. W roli gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele ze szkoły w Ryczowie, co – mamy nadzieję – zaowocuje w przyszłości współpracą ze szkołą w Cycowie, która nosi imię 7 pułku ułanów.

Podziękowania z Cycowa