Janusz Tarabuła

11 czerwca 2005

Urodził się w 1931 roku w Krakowie. Studiował w latach 1950 – 56 na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Zbigniewa Pronaszki i Czesława Rzepińskiego (dyplom). Jest współzałożycielem Grupy Nowohuckiej, która od 1961 roku stała się częścią Grupy Krakowskiej. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne (freski, mozaiki, polichromie w przestrzeniach sakralnych, m.in. w kościele w Niemysłowicach na Opolszczyźnie), rysunek i grafikę. Jest też autorem (wraz z architektem B. Zagajewskim) Pomnika Pomordowanej Ludności Żydowskiej w Lublinie. Jego prace znajdują się we wszystkich prestiżowych kolekcjach narodowych w Polsce, a także zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Pałac w Ryczowie 2005