List gen. Kazimierza Sosnkowskiego – 29 lipca 1921

1921

List gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Ministra Spraw Wojskowych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa został rozesłany do dowódców wszystkich garnizonów Armii Polskiej z poleceniem przedstawienia go oficerom na specjalnie zwoływanych zebraniach. Miał on na celu uspokojenie nastrojów panujących w korpusie oficerskim po wystąpieniu posła Adolfa Świdy na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 31 maja 1921.

List gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Ministra Spraw Wojskowych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa 1921

Poseł z ramienia Zjednoczenia Mieszczańskiego, jednej z 17 partii zasiadających wówczas w Sejmie wskazał, że w czasach pokoju w szeregach naszej armii została głównie „hołota i handlarze grochem”. Wystąpienie to, szeroko relacjonowane przez prasę, wzbudziło powszechne oburzenie wśród oficerów. Słali oni do Ministra Spraw Wojskowych liczne protesty oraz prośby o zezwolenie na dochodzenie praw naruszonego honoru armii.