Listy od gen. Edwarda Śmigłego-Rydza

Generał Śmigły-Rydz, zaufany współpracownik Józefa Piłsudskiego, późniejszy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Marszałek Polski i Naczelny Wódz, po podpisaniu pokoju Ryskiego pełnił w latach 1921-1926 funkcję Inspektora Armii w Wilnie. Stamtąd oraz z podróży, na papierze firmowym pisywał do Zygmunta Piaseckiego, wówczas majora, a potem pułkownika.

List z Lidy 27 X 1921
List z Lidy 12 XII 1921
List z Lidy 25 I 1922
List z Wilna 1 IX 1923
List z Wilna 7 XI 1923
List z Wilna 20 II 1926