Protokół z pierwszego posiedzenia Kapituły Orderu „Virtuti Militari”

24.11.1922

Order Virtuti Militari ustanowił król Stanisław August Poniatowski po bitwie pod Zieleńcami, która miała miejsce w roku 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Piętnastu oficerów i żołnierzy biorących udział w tej bitwie stanowiło pierwszy skład kapituły Orderu. Wielkim Mistrzem Orderu Virtuti Militari został sam król, który równocześnie z mocy prawa stał się kawalerem Krzyża Wielkiego. W skład kapituły weszli m.in. : gen. lejtnant książę Józef Poniatowski, gen. lejtnant Tadeusz Kościuszko, gen. mjr Józef Zajączek.

W II Rzeczpospolitej kwestię nadawania Orderu regulowała ustawa z dnia 1 sierpnia 1919. Kapituła urzędowała przy Ministerstwie Spraw Wojskowych i składała się z dwunastu najstarszych kolejnością kawalerów Orderu. Na wniosek kapituły Order nadawał dekretem Naczelnik Państwa. Pierwszy skład kapituły powołał Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Józef Piłsudski, zarazem obejmując jej przewodnictwo. Była to Tymczasowa Kapituła Orderu, działająca od 1 stycznia 1920 roku . Jednocześnie wszyscy członkowie kapituły  ( m.in. gen. Józef Haller, gen. Bolesław Roja, gen. Edward Śmigły-Rydz) zostali odznaczeni Orderem klasy V:  dekoracja odbyła się 22 stycznia , w rocznicę Powstania Styczniowego.

Nowa Kapituła Orderu została powołana 24 listopada 1922 roku; wówczas w jej skład wszedł mjr Zygmunt Piasecki jako kawaler Orderów IV i V klasy.  Niestety, z powodu ciężkiej choroby nie mógł wziąć udziału w tym posiedzeniu.

Zamieszczony poniżej dokument to oryginał Protokołu z pierwszego posiedzenia Kapituły, które odbyło się w Belwederze w dniu jej powołania.

Protokół z pierwszego posiedzenia stałej Kapituły Orderu Wojskowego „Virtuti Militari”