Niepodległa

09 października 2020

Pod patronatem Biura Programu Niepodległa w ryczowskiej Izbie Pamięci odbyły się zajęcia dla dzieci poświęcone edukacji historycznej na temat udziału kawalerii w walkach o polską niepodległość. Specjalnymi gośćmi warsztatów były konie wierzchowe. W ramach zajęć rtm Jakub Czekaj przedstawił prezentację na temat postaci Generała Piaseckiego i jego wkładu w walkę o polską niepodległość. Dzieci zwiedziły Izbę Pamięci, w której stanął multimedialny e-kiosk prezentujący szwadron przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej i jego służbę oraz wystawę on-line „Kawaleria w walce 1920r.”.

W związku z reżimem sanitarnym spowodowanym pandemią covidu uczestnicy zajęć, które odbywały się w pomieszczeniach musieli zaopatrzyć się w maseczki. Natomiast ci, którzy brali udział w zajęciach na wolnym powietrzu poświęconych prezentacji sprzętu kawaleryjskiego – byli zwolnieni z tego obowiązku. Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Fundacją Dialog oraz Muzeum Kawalerii.