Noc Muzeów 2012

20 maja 2012

„Czy „Dama z łasiczką” opuści krakowskie Muzeum Czartoryskich, by na jeden wieczór pojawić się w Pałacu w Ryczowie? Czy będziemy gościć „Stańczyka” Jana Matejki? Czy przypadnie nam do gustu niepowtarzalny smak obrazu Jarosława Modzelewskiego?

Na te i inne pytania szukajcie odpowiedzi w niedzielę 20 maja – podczas niezwykłej Nocy Muzeów, która odbędzie się w Pałacu w Ryczowie. W tym roku, po raz pierwszy w historii, Noc Muzeów – organizowana dziś w ponad 120 miastach Europy – przekroczy granice wielkich centrów kultury.”

Tak Fundacja Pałac w Ryczowie – organizator imprezy – zapowiadała to niecodzienne wydarzenie. Do współpracy organizacyjnej zaproszono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, pod kierownictwem Pani Doroty Fryc-Piętak. Imprezę objął honorowym patronatem Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy opis wydarzenia

Czy „Dama z Łasiczką” opuści krakowskie Muzeum Czartoryskich, by na jeden wieczór pojawić się w Pałacu w Ryczowie? Czy będziemy gościć „Stańczyka” Jana Matejki? Czy przypadnie nam do gustu niepowtarzalny smak obrazu Jarosława Modzelewskiego?

Na te i inne pytania szukajcie odpowiedzi w niedzielę 20 maja – podczas niezwykłej Nocy Muzeów, która odbędzie się w Pałacu w Ryczowie.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Noc Muzeów – organizowana dziś w ponad 120 miastach Europy – przekroczy granice wielkich centrów kultury. Wyruszy na prowincję:
do niewielkiej (ok. 2 tys. mieszkańców) miejscowości Ryczów w gminie Spytkowice. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pałac w Ryczowie, której misją jest m. in. propagowanie kultury oraz edukacja w zakresie sztuki wśród społeczności lokalnej.

Do współpracy zaproszony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, którym kieruje pani Dorota Fryc-Piętak – oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia. Wszyscy przygotowują się do tego niecodziennego wydarzenia z wielkim zaangażowaniem. Marszałek Województwa Małopolskiego objął imprezę honorowym patronatem. Swojego patronatu udzielił też Wójt Gminy Spytkowice.

Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Półwsi, Klub Sportowy „Orzeł” z Ryczowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, Ministranci i lektorzy pod wodzą księdza, grono pedagogiczne ze szkół w Spytkowicach i Bachowicach, Rada Rodziców przy szkole w Ryczowie oraz szereg innych lokalnych organizacji stanie w szranki konkursu „Smak sztuki”. Ich zadaniem będzie przedstawienie wybranych obrazów współczesnych (z kolekcji Marty Tarabuły) przy pomocy produktów jadalnych (gotowych do spożycia!) – na specjalnie przygotowanych stołach. Jury oceni zgodność z wiszącym nieopodal oryginałem oraz… smak poszczególnych dzieł.

Uczniowie, w kilkuosobowych zespołach, zmierzą się z dziełami Leonarda, Vermeera, Velasqueza… w ten jeden wieczór pałac w Ryczowie odegra rolę Luwru, Prado, Rijksmuseum – naraz. Przygotowani na lekcjach plastyki, prowadzonych przez p. Katarzynę Bochyńską-Byrską – przekonają się, że historyczna zasada „uczyć bawiąc” nie straciła aktualności.

W programie „Nocy Muzeów”, oprócz wystaw i konkursów – z nagrodami – znajdą się także warsztaty etnodizajnu, występy Gminnej Orkiestry Dętej, popisy dzieci szkolnych oraz aukcja prac uczniów – na rzecz ryczowskiej szkoły.

Rozpoczęcie o godzinie 15-tej Marszem na Instrumenty Dęte, zakończenie o 20-tej uroczystym polonezem. Wiwat wszystkie stany!

Program
 1. Godz. 15.00: uroczyste rozpoczęcie. Występ Gminnej Orkiestry Dętej.
 2. Godz. 15.10: powitanie Gości (Marta Tarabuła, Fundacja Pałac w Ryczowie), prezentacja uczestników konkursów oraz członków Jury. Objaśnienie zasad głosowania w rywalizacji o nagrodę publiczności
 3. Godz. 15.30: otwarcie wystawy konkursowej „Smak sztuki” (sala północna); głosowanie publiczności
 4. Godz. 15.45 – 16.00:obrady Jury pierwszego konkursu
 5. Godz. 15.45 – 16.30: warsztaty filcowania, pierwsza grupa (sala wschodnia)
 6. Godz. 16.30: występ Gminnej Orkiestry Dętej.
 7. Godz. 16.40: ogłoszenie wyników konkursu „Smak sztuki”; wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów
 8. Godz. 17.00 – 17.30: występ dzieci szkolnych: Tańce dworskie
 9. Godz. 17.30 – 18.00: aukcja prac dzieci na rzecz szkoły
 10. Godz. 18.15 – 19.00: rozpoczęcie konkursu Żywych obrazów – sala południowa pałacu
 11. Godz. 18.30 – 19.45: warsztaty filcowania, druga grupa (sala wschodnia)
 12. Godz. 18.15 – 19.00: głosowanie publiczności w konkursie Żywych obrazów
 13. Godz. 19.00 – 19.15: obrady Jury drugiego konkursu
 14. Godz. 19.00 – 19.30: podliczenie głosów publiczności w obu konkursach
 15. Godz. 20.00: ogłoszenie wyników konkursu Żywych obrazów i wyników głosowania publiczności. Wręczenie nagród, dyplomów i pożegnanie Gości
 16. Godz. 20.30: polonez w wykonaniu uczniów ZSP w Ryczowie oraz Gości
Konkurs Smak Sztuki

W Konkursie „Smak Sztuki” wzięły udział lokalne organizacje i stowarzyszenia:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa
 2. Koło Gospodyń Wiejskich z Półwsi
 3. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
 4. Ministranci, Lektorzy i Oaza pod wodzą ks. wikarego z Ryczowa
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi
 6. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ze Spytkowic
 7. Grono Pedagogiczne ZSP z Ryczowa
 8. Rada Rodziców ZSP w Ryczowie

Regulamin konkursu :

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pałac w Ryczowie, we współpracy z ZSP w Ryczowie. Konkurs odbywa się w dniu 20 maja 2012 w ryczowskim pałacu.

2. W konkursie biorą udział grupy 3-8 osobowe. Należy przedstawić pełny skład osobowy grupy. Zgłoszenia przyjmuje Dyrekcja ZSP w Ryczowie.

3. Kazda grupa wybiera Przewodniczącego, który reprezentuje grupę wobec Organizatorów. Przewodniczący stawi się na spotkaniu informacyjnym w Pałacu w Ryczowie w dniu 10 kwietnia 2012 o godzinie 14 :00 i w imieniu grupy przystąpi do losowania tematów zadań konkursowych.

Losowano zdjęcia ośmiu obrazów współczesnych:

a) Stefan Gierowski, obraz DCLV, olej na płótnie, 1993

b) Stefan Gierowski, obraz DCCXCII, olej na płótnie, 2003

c) Jarosław Modzelewski, Pomiar ciśnienia i poziomu cholesterolu we krwi w Powsinie, olej na płótnie  1993

d) Jadwiga Maziarska, Bez tytułu, technika własna na płótnie, 1991

e) Janusz Tarabuła, Pejzaż śląski, technika własna,1996

f) Jaroslaw Modzelewski, Pszczoły mogą użądlić, tempera żółtkowa na płótnie, 2000

g) Marcin Maciejowski, Dobrze-żle, olej na płotnie , 1999

h) Ryszard Grzyb, Niedziela Palmowa, tempera na papierze, 1984

4. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie wylosowanego obrazu z dziedziny sztuki wspólczesnej – przy pomocy jadalnych produktów, przygotowanych do spożycia. Dopuszcza się produkty surowe (np owoce) lub przetworzone (np ciasta, koreczki, kanapki) a także napoje.

5. Kompozycję należy wykonać na stole, który będzie ustawiony pod oryginalnym dziełem, tak aby można było ocenić wierność odtworzenia. Stoły (bez obrusów) dostarczą Organizatorzy.

6. Do układania kompozycji grupy mogą przystąpić 20. 05 od godziny 12.30. Impreza rozpoczyna się o 15:00 i do tej pory pracę nad kompozycją należy zakończyć.

7. W kompozycji należy zachować kolory oraz proporcje oryginału ( kwadrat, prostokąt poziomy lub pionowy ).

8. Jury konkursu będzie oceniać prace wg następujacych kryteriów:

– wierność odtworzenia oryginału (formy i kolory)

– ogólne wrażenie estetyczne

– pomysłowość wykonania

– smak użytych produktów i potraw

9. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiatkowe dyplomy. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Patronat