Oddział Dunaj

11 listopada 2021

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2021 roku, Izbę Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego odwiedziła delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawiciele Oddziału „Dunaj” z Wiednia, którzy na obczyźnie kultywują tradycje legionowe i pamięć o Marszalku. Jest to pierwszy zagraniczny oddział ZPRP, powołany w Instytucie Polskim w Wiedniu w roku 2017.

Wizyta stała się okazją do jeszcze jednej uroczystości: Marta Tarabuła – Prezes Fundacji Pałac w Ryczowie – została uhonorowana Medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej, przyznanym przez Zarząd Związku Piłsudczyków RP. Odznaczenie wręczył płk Mariusz Michalski.