Oficerowie i dżentelmeni

18 października 2018

W 100-lecie odzyskania niepodległości Fundacja Pałac w Ryczowie zrealizowała kolejny program edukacyjny w Izbie Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego. Jak zwykle, punktem wyjścia były eksponaty, które na co dzień można oglądać na ścianach, a które – dzięki spotkaniom i warsztatom prowadzonym przez naszych gości – pozwalają uczestnikom odkrywać tajniki historii.

Tym razem inspiracją stała się wielkoformatowa fotografia, przedstawiająca wręczenie Marszałkowi Piłsudskiemu pamiątkowego buzdyganu przez delegację kawalerii polskiej, 8 kwietnia 1934 roku w Belwederze. Dwa kolejne spotkania poświęcone były postaciom generałów, stojących po prawej stronie Marszałka: gen. Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu – dowódcy Warszawskiej Brygady Kawalerii oraz gen. Zygmuntowi Piaseckiemu – dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii.

Zaproszenie do prowadzenia warsztatów przyjęli oficerowie Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, a uczestnikami zajęć byli uczniowie klas V, VI, VII i VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Każde ze spotkań wieńczyły konkursy sprawdzające wiedzę zdobytą w czasie warsztatów; na zakończenie wręczono nagrody – łącznie aż 24, przyznawane w czterech kategoriach konkursowych.

Dzień pierwszy: gen. Zygmunt Piasecki
(1893-1954)

Dzień pierwszy, 18 października 2018, poświęcony był postaci dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii, Generałowi Zygmuntowi Piaseckiemu. Jakub Czekaj, rotmistrz Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułków Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego przedstawił postać generała w prezentacji ze slajdami, a wachmistrz tejże kawalerii Mirosław Rejdych, w ramach żywej lekcji historii pokazał uzbrojenie i wyposażenie kawalerzysty. Uczniowie klas V a, VI a i VI b, po wysłuchaniu prelekcji przystąpili do konkursów, w których mogli wykazać się zdobytą wiedzą. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach:

Wiedza

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać dwa testy: test wyboru oraz test, w którym chorągiewki umieszczone na mapie wskazywały etapy szlaku bojowego Generała. Trzeba było wpisać nazwy miejscowości.

W tej kategorii I miejsce zajęły ex aequo klasy V a i VI a.

Łamigłówka

W tej kategorii należało rozwiązać krzyżówkę, której hasła nawiązywały do prezentacji wygłoszonej przez rtm Jakuba Czekaja. Hasło dobrze rozwiązanej krzyżówki to brzmiało Dublańczyk – legionowy pseudonim Generała.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z klasy VI b.

Wizualizacja

W tym konkursie rywalizujące grupy miały za zadanie przedstawić order Virtuti Militari przy pomocy darów jesieni – liści, owoców, szyszek, nasion itp. Punktowano pomysłowość wykonawców oraz wierność oryginałowi.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z klasy VI a.

Malarstwo

Największym powodzeniem cieszył się konkurs malarski. Zadanie brzmiało: przedstaw fragment ułańskiej piosenki „jak to na wojence ładnie kiedy ułan z konia spadnie”.

W tej kategorii I miejsce zdobyła uczennica klasy V a.

Dzień drugi: gen. Wieniawa Długoszowski
(1881-1942)

Dzień drugi, 19 października 2018, poświęcony był postaci dowódcy Warszawskiej Brygady Kawalerii gen. Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu. Warsztaty poprowadził Grzegorz Gajewski, chorąży Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułków Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. W zajęciach wzięły udział klasy VII a, VIII a i VIII b ZSP w Ryczowie. Po prezentacji elementów umundurowania kawaleryjskiego prowadzący przybliżył postać Generała, a następnie pokazał film pt. „Powrót Wieniawy”, który zrealizował dla TVP Kraków w 1990. Podobnie jak poprzedniego dnia, drużyny konkursowe stanęły do rywalizacji w 4 kategoriach.

Wiedza

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru.

W tej kategorii walka była bardzo wyrównana. Wszystkie drużyny zdobyły tę samą ilość punktów.

Łamigłówka

W tej kategorii należało rozwiązać krzyżówkę, której hasła nawiązywały do prezentacji wygłoszonej przez chorążego Grzegorza Gajewskiego. Hasłem prawidłowo rozwiązanej krzyżówki była nazwa miejscowości, w której znajdował się rodzinny dwór Wieniawy.

Wszystkie drużyny uzyskały tę samą ilość punktów.

Wizualizacja

W tym konkursie przy pomocy darów jesieni należało przedstawić herb Generała Długoszowskiego „Wieniawa”.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z klasy VII a.

Malarstwo

W konkursie malarskim tematem był motyw niezwykle popularny w XX-leciu międzywojennym: Ułan i dziewczyna.

W tej kategorii I miejsce zdobyła drużyna z klasy VII a.