Wystawy kuratorskie

Z okazji szczególnych wydarzeń kulturalnych jak na przykład wizyty gości zagranicznych albo kierowane do szerokiej publiczności Dni Dziedzictwa Kulturowego, Fundacja przygotowywała zbiorowe wystawy sztuki zorganizowane wokół pewnej idei – czyli tak zwane wystawy kuratorskie.