XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa

14 maja 2011

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Co roku, podczas dwóch majowych dni, można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestniczyć w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych.

Prezentacji wybranych zabytków towarzyszy fachowy, interesujący i oryginalny w formie komentarz, który nie tylko opisuje, ale również odkrywa historię Małopolski. Wybierane są najciekawsze tematy związane z prezentowanymi obiektami.

XIII edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbyła się w dniach 14–15 maja 2011 roku i była realizowana pod nazwą Twarze Małopolski XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Na czterech trasach turystycznych zaprezentowano dwanaście wybranych zabytków – poprzez związane z nimi postacie: artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych.  Twarze Małopolski przybliżyły turystom zabytki i nadały historii „ludzki” wymiar.

Bohaterem trasy prowadzącej po okolicach Oświęcimia został Generał Zygmunt Piasecki, ostatni właściciel majątku Ryczow. Poprzez jego postać zaprezentowano zabytkowy Pałac w Ryczowie i związaną z nim historię. W wydarzeniu tym, przygotowanym przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Fundacją Pałac w Ryczowie, wzięła udział rekordowa ilość uczestnikow – blisko 1500 turystów ze wszystkich stron kraju.

Pałac w Ryczowie w cyklu „Twarze Małopolski”. (Cykl dwunastu filmów promujących obiekty uczestniczące w XIII edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Scenariusz każdego odcinka został oparty na wspomnieniach świadków, wypowiedziach ekspertów, materiałach archiwalnych. Zdjęcia były realizowane w autentycznych wnętrzach i innych miejscach bezpośrednio związanych z poruszanymi tematami.)