_Wydarzenia opis

Misją Pałacu w Ryczowie są przede wszystkim działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Misję tę Fundacja realizuje m. in. poprzez organizowanie obywatelskiej aktywności środowiskowej i propagowanie zainteresowania społecznego sprawami kultury Polski, historii i sztuki współczesnej. Rezultaty naszej pracy – poniżej.