Renowacje

2016

 • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2016 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja prac” kwotą 20 000,00 zł.
 • Powiat Wadowicki przekazał kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów rekonstrukcji trzech okien w Pałacu w Ryczowie.
 • Prace konserwatorskie w roku 2016 realizowano przy wsparciu finansowym Gminy Spytkowice.

2017

 • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2017 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja prac”  kwotą 20 000,00 zł.

2018

 • Prace w zakresie wykonania dokumentacji technicznej projektu budowlanego remontu dachu pałacu w Ryczowie w roku 2018 dofinansowano ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 
 • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2018 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej – kontynuacja prac”  w kwocie 14 892,30 zł.

2019

 • Prace w zakresie wykonania rekonstrukcji 3 okien w pałacu wykonane zostały z dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w kwocie 25 000,00 zł.

2020

 • Prace w zakresie wykonania rekonstrukcji 3 okien w pałacu wykonane zostały z dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w kwocie 39 729,00 zł.
 • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2020 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej – kontynuacja prac” kwotą 25 000,00 zł.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków dofinansowało zadanie pt. „Ryczów, pałac (1864 r.): Rekonstrukcja Zabytkowej Stolarki Okiennej” kwotą 51 100,00 zł.

2021

 • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2021 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja prac” kwotą 27 000,00 zł.
 • Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wsparł kwotą 39 999,60 zł wykonanie rekonstrukcji 4 okien oraz jednych drzwi przeszkolonych Pałacu w Ryczowie.

2022

 • Samorząd Województwa Małopolskiego wsparł w roku 2022, zadanie pod nazwą „Częściowy remont więźby i pokrycia dachu Pałacu w Ryczowie” kwotą 30 000,00 zł.
 • Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wsparł kwotą 80 000,00 zł zadanie pod nazwą „Częściowy remont więźby i pokrycia dachu Pałacu w Ryczowie”.
 • Gmina Spytkowice wsparła kwotą 20 000,00 zł zadanie pod nazwą „Częściowy remont więźby i pokrycia dachu Pałacu w Ryczowie”.