Odznaczenie sztandaru Pułku Orderem Virtuti Militari

10. Odznaczenie sztandaru Pułku Orderem Virtuti Militari
(23.3.1921, d-ca 7P)

W dniu 23 marca 1921 roku w Kraśniku sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich zostaje udekorowany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy. Naczelny wódz odznaczył również 60 oficerów i ułanów tym najwyższym wojskowym odznaczeniem. [il.]

Zygmunt Piasecki jest jedynym kawalerzystą II Rzeczypospolitej, który za wojnę 1918-1920 uzyskał odznaczenia trzema klasami Orderu Virtuti Militari (V, IV i III – Medal Srebrny, Medal Złoty, Krzyż Kawalerski). W 1923 r. został powołany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w skład Kapituły Orderu. Od 21 czerwca 1921 dowodzony przez niego oddział stacjonował w garnizonie Mińsk Mazowiecki. W pierwszej połowie 1924 roku otrzymał stopień podpułkownika kawalerii, ze starszeństwem od 1 lipca 1923 roku. W latach 1925-1926 ukończył kurs dowódców pułku w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 1 stycznia 1928 roku otrzymał awans na stopień pułkownika kawalerii.