Walki z Litwinami na Suwalszczyźnie

5. Walki z Litwinami na Suwalszczyźnie
(2-23.9.1920, d-ca Brygady Jazdy)

Dnia 2 września oddziały litewskie rozpoczęły działania zaczepne. Brygada mjr. Piaseckiego stoczyła z wojskami litewskiego zwycięskie bitwy i potyczki pod Żubrynem (3.9.1920), Gulbieniszkami (4.9.1920), pod Augustowem (5.9.1920), pod m. Kodzie (22.9.1920), pod Druskiennikami. „Bój pod Druskiennikami zakończył okres walk, jakie Grupa Operacyjna Jazdy (w tym Brygada mjr. Piaseckiego) toczyła w ciągu trzech tygodni z Litwinami na Suwalszczyźnie. Z dniem 24 września przeszła do wykonywania zadań w składzie „grupy skrzydłowej”, w jej marszu na Lidę, celem stoczenia decydującej bitwy z wojskami sowieckimi, nazywanej w nomenklaturze wojny polsko-bolszewickiej „Bitwą nad Niemnem”.