Źródła

Źródło map i cytatów:

Księga Dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, opracowanie zbiorowe pod redakcją Józefa Smoleńskiego i Mariana W. Żebrowskiego, Londyn 1969 (szlak bitewny 7 P.Uł. Lubelskich opracowany przez gen. J. Smoleńskiego) cytaty oznaczone jako [KD]

Wikipedia, hasło: Krakowska Brygada Kawalerii

Pozostała bibliografia:

Krzysztof Szczypiorski, Ułani Lubelscy, słowo wstępne Lesław Kukawski, Warszawa 2008

Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Warszawa 1983

Władysław Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989

Zygmunt Piasecki, Krótka Kronika Działań Kr. Br. Kaw. IX 1939. Pisana z pamięci…, rękopis w Polish Institute and Sikorski Museum, Archives Ref No B I. 54H