Architektura

Pałac został zbudowany w latach 1862-1864, w  charakterystycznym dla epoki romantyzmu stylu historyzującym, który w swobodny sposób łączy elementy architektury dawno minionych czasów. Głównym motywem dekoracji architektonicznej pałacu są półkoliście zwieńczone arkady, które pojawiają się w obramieniach okien – łączonych w biforia i triforia – oraz w formie ozdobnego gzymsu, który biegnie pod okapem dachu wokól całego budynku.

Widok pałacu z lat 30.
Zdewastowany pałac pod koniec lat 80.
Pałac stan w roku 1991.
Pałac w 1991. Widok od strony południowej.
Pałac w Ryczowie współcześnie.